Ud está aquí:
  1. Inici
  2. El segell

El segell

el sello

Si oferiu o busqueu continguts culturals respectuosos amb els drets de propietat intel-lectual no ho dubteu, aquest és el vostre segell.

Obteniu el segell PDF de Cultura en positivo trucant al

Què és?

El segell d'oferta legal de continguts digitals Cultura en positivo és una iniciativa del Ministeri de Cultura. Forma part d'un pla de comunicació integral l'objectiu del qual és fomentar l'oferta legal de continguts digitals.Salto de línea El segell és un distintiu gràfic que serveix per identificar les empreses i entitats que, en els àmbits de la música, el cinema, els llibres, les arts plàstiques i els videojocs, ofereixen continguts digitals respectuosos amb els drets de propietat intel-lectual. És, per tant, una indicació que mostra com, darrere d'una marca o d'un determinat producte, hi ha un compromís de respecte amb els esmentats drets i amb la cadena industrial de treball de les organitzacions que els sustenten. A més, el segell garanteix l'accés a continguts de qualitat i a pàgines segures.Salto de línea Amb això es tracta, en primer lloc, de donar visibilitat a l'oferta legal existent, alhora que es reconeix el treball de les empreses i institucions que contribueixen a ampliar l'oferta legal en Internet. A més, amb l'adhesió d'empreses i institucions a aquesta campanya es persegueix que el sector digital faci seu el missatge que existeix oferta legal i de qualitat, aconseguint una major difusió dels continguts oferts i potenciant l'objectiu comú de fomentar el respecte a la propietat intel-lectual en l'àmbit de la xarxa.

Qui pot adherir-se?

Empreses, institucions, entitats públiques i privades que ofereixin continguts digitals a través del web i que respectin els drets de propietat intel-lectual.

Què aporta a les empreses o institucions?

Aquelles empreses o institucions que s'adhereixin al segell d'oferta legal tindran un enllaç directe des del microlloc de la campanya del Ministeri de Cultura a la seva pàgina web, el que suposa un intercanvi d'enllaços -i un augment del trànsit de visites, conseqüentment- des d'una pàgina institucional.

Què aporta als usuaris?

Als usuaris els ofereix garanties que aquestes pàgines compleixen amb les normes de propietat intel-lectual i redistribueixen els seus ingressos d'acord amb els pactes assolits amb els autors de les obres. Així mateix, els assegura que es compleixen també els paràmetres de seguretat i qualitat, millorant d'aquesta manera la imatge de la marca de l'empresa o institució corresponent.

Com obtenir el segell?

N'hi ha prou amb dirigir-se a la Sotsdirecció General de Propietat Intel-lectual (telèfon 91 701 71 08), unitat que administra el segell, perquè aquesta, una vegada comprovat que els continguts ofertats són legals, faciliti el segell en el format que l'empresa necessiti i inclogui al microlloc de la campanya l'enllaç a l'empresa o institució sol-licitant.

Com s'utilitza el segell?

S'inclou a la pàgina web de l'empresa així com als materials de difusió i als seus propis productes, tal com cada empresa o institució consideri més apropiat sempre que no desvirtuï ni el format ni l'esperit del segell.

Com és el segell?

El segell Cultura en positivo és una representació gràfica directa i funcional que permet identificar de manera immediata els continguts legals. És clar, efectiu i marcadament visual, amb un disseny creatiu i contemporani fàcilment reproduïble.Salto de línea El segell té un format estàndard i és capaç d'adaptar-se als diferents mitjans de difusió als quals s'incorpora. La Sotsdirecció de Propietat Intel-lectual el facilitarà en diferents formats per simplificar el seu ús.

Subir