Ud está aquí:
  1. Inici
  2. El segell

El segell

el sello

Si oferixes o busques continguts culturals respectuosos amb els drets de propietat intel-lectual no ho dubtes, este és el teu segell.

Obtín el segell PDF de Cultura en positivo telefonant al 917017108

Què ès?

El segell d'oferta legal de continguts digitals CULTURA EN POSITIVO és una iniciativa del Ministeri de Cultura. Forma part d'un pla de comunicació integral l'objectiu del qual és fomentar l'oferta legal de continguts digitals.Salto de línea El segell és un distintiu gràfic que servix per a identificar les empreses i entitats que, en els àmbits de la música, el cinema, els llibres, les arts plàstiques i els videojocs, oferixen continguts digitals respectuosos amb els drets de propietat intel-lectual. És, per tant, una indicació que mostra com, darrere d'una marca o d'un determinat producte, hi ha un compromís de respecte amb els esmentats drets i amb la cadena industrial de treball de les organitzacions que els sustenten. A més, el segell garantix l'accés a continguts de qualitat i a pàgines segures.Salto de línea Amb això es tracta, en primer lloc, de donar visibilitat a l'oferta legal existent, alhora que es reconeix el treball de les empreses i institucions que contribua xen a ampliar l'oferta legal en Internet. A més, amb l'adhesió d'empreses i institucions a esta campanya es perseguix que el sector digital faça seu el missatge que existix oferta legal i de qualitat, aconseguint una major difusió dels continguts oferits i potenciant l'objectiu comú de fomentar el respecte a la propietat intel-lectual en l'àmbit de la xarxa.

Qui pot adherir-se?

Empreses, institucions, entitats públiques i privades que oferisquen continguts digitals a través de la web i que respecten els drets de propietat intel-lectual.

Què aporta als usuaris?

Als usuaris els oferix garanties que estes pàgines complixen amb les normes de propietat intel-lectual i redistribua xen els seus ingressos d'acord amb els pactes assolits amb els autors de les obres. Així mateix, els assegura que es complixen també els paràmetres de seguretat i qualitat, millorant d'esta manera la imatge de la marca de l'empresa o institució corresponent.

Com obtindre el segell?

N'hi ha prou amb dirigir-se a la Subdirecció General de Propietat Intel-lectual (telèfon 91 701 71 08), unitat que administra el segell, perquè esta, una vegada comprovat que els continguts ofertats són legals, facilite el segell en el format que l'empresa necessite i incloga en el microlloc de la campanya l'enllaç a l'empresa o institució sol-licitant.

Com sùtilitza el segell?

S'inclou en la pàgina web de l'empresa així com en els materials de difusió i en els seus propis productes, tal com cada empresa o institució considere més apropiat sempre que no desvirtue ni el format ni l'esperit del segell.

Com ès el segell?

El segell Cultura en positivo és una representació gràfica directa i funcional que permet identificar de manera immediata els continguts legals. És clar, efectiu i marcadament visual, amb un disseny creatiu i contemporani fàcilment reproduable.Salto de línea El segell té un format estàndard i és capaç d'adaptar-se als diferents mitjans de difusió als quals s'incorpora. La Subdirecció de Propietat Intel-lectual el facilitarà en diferents formats per a simplificar el seu ús.

Subir